Anbefalinger omkring deltagelse i netværkshold/grupper


Efter mange års erfaring med sammensætning og facilitering af netværkshold, har vi samlet nogle anbefalinger ud fra interview med flere hundrede direktører.

Hvad ser de som værdiskabende elementer ud fra egen erfaring med deltagelse på netværkshold?

Effektiv tidsanvendelse

Når du deltager i møder med din netværksgruppe eller dit netværkshold, er det afgørende at du ikke spilder din tid - og du er den eneste der kan afgøre om det er tilfældet.


Du får nogle gode rammer for at sikre effektivitet, hvis...

 1. Holdet er på maks 14 personer
 2. Det faglige møde er fastsat til 3 timer (evt. socialt efterfølgende)
 3. At der ikke deltager andre end medlemmerne (med mindre det er et højt ønske om at få tilført manglende faglighed fra en indlægsholder)

Fortrolighed

Når du deltager i møder med din netværksgruppe eller dit netværkshold, er det afgørende at der indfinder sig en gensidig fortrolighed - hurtigst muligt.


Du får nogle gode rammer for at sikre fortrolighed, hvis flg. er sikret...

 1. Et lille hold på maks 14 personer, kan alle overskue og huske alle, allerede fra møde #1
 2. På et lille hold, er muligheden for højt medejerskab til stede.
 3. Alle “fylder meget” på et lille hold, både ved deltagelse såvel som fravær.
 4. På et lille hold er det muligt at sikre højt fremmøde hver gang (her ligger den egentlige værdi)

Gruppe eller Hold?

Om du er medlem af en “netværksgruppe” eller et "netværkshold", er vel ligegyldigt?


Hvis du tror på at et hold kan mere end en gruppe, kan følgende være noget du kan spørge ind til:

 1. Hvornår er man et hold? Når man har et fælles mål!
  Fælles mål skaber identitet.
 2. Et hold har sit eget navn og identitet, for at styrke det unikke.
 3. Design af holdets rammer for indhold, datoer og mødetid, styrker medejerskab og dermed den gensidige forpligtelse, som et hold er kendetegnet ved.
 4. Et hold har gensidig interesse i hinanden.
 5. Et hold mødes når det giver mening - ikke kun til fastlagte møder.

Eksterne indlægsholdere!

Ja/Nej?

Hvor stor del ekspertviden, vil du vurdere at dit netværkshold besidder som hold, i forhold til at dække viden om at drive forretning og alt hvad det indbefatter?


Hvornår er det tiden at indkalde en ekstern ekspert som indlægsholder?

 1. Hvis ikke du mener at dit netværkshold samlet besidder en meget høj viden om at drive og udvikle forretning, bør du skifte hold.

 2. Hvis det ser godt ud, er medlemmerne på dit netværkshold de bedste indlægsholdere omkring at drive og udvikle forretning.

 3. De er også langt mere interessante at høre på og giver et højere udbytte for dig, da du samtidig lærer dem bedre at kende.

 4. Indkald kun en ekstern ekspert, hvis det er yderst nødvendigt - det kan nemt blive “underholdning” = tidsspilde

Virksomhedsbesøg - hvorfor?

Hvor skal netværksmødet afholdes? Hvad er et godt mødested? Går det på tur? Er det altid samme sted? Skal vi besøge nogle andre virksomheder end der er repræsenteret på netværksholdet? Gode spørgsmål med flere svar ;-)

 1. I forhold til forudsigelighed, en travlt hverdag og tryghed, anbefales et fast mødested for netværksholdet.

 2. Nogle gange vil udfordringer/problemstillinger bare blive præsenteret bedre, hvis vi afholder mødet hos det respektive medlem - hvis der er forhold til det.

 3. Når der skal hentes viden som ikke er repræsenteret på holdet, kan det klart anbefales at besøge en eller flere virksomheder i en given branche - der hvor vi søger inspiration, læring og viden.

Dit råd/anbefaling?

Jeg er sikker på du selv har gjort dig erfaring omrking deltagelse på et netværkshold.


Ifølge din erfaring, hvad er det der gør et netævrkshold godt?


Har du lyst til at dele det med os, må du meget gerne udfylde og indsende dine input via nedenstående link